Coachning

COACHNING

 

Har du svårt och hitta rätt väg?


Vi ser helheten och kan hjälpa dig hitta de detaljer som saknas.

Våra coacher har lång erfarenhet av livsstilsförändringar, motivation och mental träning.

Därför satsar vi stort på ett helhetsperspektiv. Vi har utbildade coacher inom stresshantering och mindfulness, experter inom kostrådgivning och hälsokonsultering.


Vårt fokus är att stärka dig och ge dig de verktyg du behöver utefter dina behov. Du behöver inte ens vara på plats då vi erbjuder alla samtal online.


Stress är idag ett stort och växande häsloproblem där vi har stor erfarenhet att stötta och guida dig inom ämnen som avspänning, mindfulness, meditation, sömnanalys och kunskap om din egen stress. Detta är bara några av ämnena som berörs under ledning av vår egen stresspedagog.


Vi har även gruppträning i praktisk mindfullness och meditation.


Copyright © All Rights Reserved