Priser

Våra priser

Våra medlemskap

Bundet 12 månader

Obundet

Dag, vardagar 09:00-15:00

349 kr

449 kr

Alla tider

499 kr

649 kr1 gång

5 gånger

Personlig träning , 55 minuter

799 kr

3 700 kr

PT Small Group, 55 minuter

249 kr

1 150 kr

Yoga och Senior, 55 minuter

125 kr

575 kr


Coachsamtal, 25 minuter

499 kr

2 400 kr

Stresskartläggning, 55 minuter

899 kr


Stress samtal, 40 minuter

699 kr

3 400 kr

Avspänningsmassage, 25 minuter

399 kr


För ytterligare paket och tjänster kontakta oss gärna per telefon eller e-mail eller prata med personalen.

Copyright © All Rights Reserved